Poslání

Hlavní činnost spolku:

  1. Informační kampaně pro širokou veřejnost o čerpání dotačních prostředků ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie
  2. Metodická podpora starostům územně samosprávných celků v záležitostech čerpání dotačních prostředků
  3. Realizace rozvojových projektů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek vedlejší činnost:

  1. Vyhledávání vhodných dotačních programů a titulů ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie pro externí subjekty
  2. Poskytování podpory, administrace a zpracování projektových žádostí
  3. Zprostředkování a zajištění potřebné dokumentace pro žadatele o dotace a příspěvky
  4. Poskytování podpory v průběhu realizace rozvojových projektů
  5. Poskytování podpory při administraci veřejných zakázek prováděných v režimu zákona i mimo tento režim
  6. Poskytování podpory v oblasti insolvence, konkurzu a poradenství v oblasti čerpání podpory v oblast sociální podpory