Aktuality

 

Pozvánka na členskou schůzi spolku

V Novém Boru dne 30.09. 2019

Novoborské dotační centrum z.s., IČ: 265 56 197, se sídlem náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 6841

(dále jen jako „Spolek“)

Níže uvedení členové spolku tímto svolávají členskou schůzi Spolku, která se bude konat v pátek dne 1.11.2019 od 14:30 hod. v penzionu Hašek na adrese Gen. Svobody 448, 473 01 Nový Bor.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a informace o programu členské schůze
 2. Volba nového člena rady spolku  
 3. Odvolání dosavadního členy rady spolku
 4. Schválení aktualizovaných stanov spolku
 5. Různé
 6. Závěr

Na členskou schůzi Spolku bude navazovat zasedání Rady spolku, která v souladu se stanovami Spolku projedná ukončení členství člena spolku.

  

Lukáš Janků                                                                                                    Eliška Kácovská

——————————————————————————————————————————–

Pozvánka na schůzi rady spolku

V Novém Boru dne 20.3. 2019

Novoborské dotační centrum z.s., IČ: 265 56 197, se sídlem náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 6841

(dále jen jako „Spolek“)

Předseda spolku tímto svolává schůzi rady spolku, která se bude konat v pátek dne 22.3. 2019 od 15:00 hod. v kanceláři spolku na adrese třída T.G.Masaryka čp. 46, 473 01 Nový Bor.

 

Zasedání schůze rady spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a informace o programu schůze rady spolku
 2. Schválení dohody o pracovní činnosti předsedy spolku  
 3. Informace o ukončení členství člena spolku  
 4. Různé
 5. Závěr

 

Lukáš Janků, předseda spolku

——————————————————————————————————————————–

 

Pozvánka na náhradní zasedání členské schůze spolku

V Novém Boru dne 18.1. 2019

Novoborské dotační centrum z.s., IČ: 265 56 197, se sídlem náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 6841

(dále jen jako „Spolek“)

Níže uvedení členové spolku tímto svolávají náhradní zasedání členské schůze Spolku, které se bude konat v úterý dne 22.1.2019 od 14:30 hod. v Restaurantu Ajeto na adrese třída T. G. Masaryka 805, 473 01 Nový Bor.

Náhradní zasedání členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a informace o programu členské schůze
 2. Přijetí nových členů spolku  
 3. Volba nových členů rady spolku  
 4. Odvolání původních členů rady spolku
 5. Zrušení členství členům spolku
 6. Různé
 7. Závěr

Na náhradní zasedání členské schůze Spolku bude navazovat zasedání Rady spolku, která v souladu se stanovami Spolku zvolí nového předsedu Spolku.

Ing. Luděk Janků                                                                                                           Lukáš Janků

—————————————————————————————————————————–

Pozvánka na členskou schůzi spolku

V Novém Boru dne 17.12. 2018

Novoborské dotační centrum z.s., IČ: 265 56 197, se sídlem náměstí Míru 103, 473 01 Nový Bor, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka L 6841

(dále jen jako „Spolek“)

Níže uvedení členové spolku tímto svolávají členskou schůzi Spolku, která se bude konat v pátek dne 18.1.2019 od 14:00 hod. v Restaurantu Ajeto na adrese třída T. G. Masaryka 805, 473 01 Nový Bor.

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

 1. Zahájení a informace o programu členské schůze
 2. Přijetí nových členů spolku  
 3. Volba nových členů rady spolku  
 4. Odvolání původních členů rady spolku
 5. Zrušení členství členům spolku
 6. Různé
 7. Závěr

Na členskou schůzi Spolku bude navazovat zasedání Rady spolku, která v souladu se stanovami Spolku zvolí nového předsedu Spolku.

 

 

Ing. Luděk Janků                                                                                                           Lukáš Janků